Điều khoản và Điều kiện

Điều khoản và Điều kiện sử dụng của VN88goat.com

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây trước khi sử dụng trang web vn88goat.co. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện sau đây:

  1. Chấp Nhận Điều Kiện Sử Dụng: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web vn88goat.co, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

  2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Vn88goat.com và tất cả các nội dung, hình ảnh, và tài nguyên khác trên trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Mọi quyền không được đề cập rõ trong tài liệu này đều được bảo lưu.

  3. Sử Dụng Dịch Vụ: Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ được cung cấp trên vn88goat.co chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định và điều kiện được quy định.

  4. Chấp Nhận Trách Nhiệm: Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng của dịch vụ.

  5. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào bị rò rỉ do lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

  6. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được áp dụng sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

  7. Giới Hạn Trách Nhiệm: Trong mọi tình huống, trách nhiệm của chúng tôi đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đều bị giới hạn vào mức tối đa cho phép theo luật pháp hiện hành.

  8. Luật Áp Dụng và Giải Quyết Tranh Chấp: Tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành tại quốc gia của chúng tôi.

Trang web vn88goat.co cam kết cung cấp cho bạn những trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.